Privacybeleid


Privacybeleid


Wij vinden de bescherming van jouw privacy heel belangrijk en willen hieromtrent graag duidelijkheid scheppen. Tantra-healing.be zal jouw gegevens enkel gebruiken en verwerken voor de doeleinden die vermeld zijn in dit privacybeleid en wij zullen jouw gegevens op geen enkele wijze openbaar maken aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij dpo@tantra-healing.be.

1. Verwerkingsdoeleinden

Tantra-healing.be verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers en klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, facturatie, boekingen, profilering en eventueel het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

2. Welke informatie verzamelen we?

2.1. Anonieme gegevens
Wanneer je onze website bezoekt, ben je en blijf je in principe anoniem. Wij verzamelen dan informatie m.b.t. de browser die je gebruikt en gegevens over het gebruik van onze site zonder dit te associëren aan enige persoonlijke gegevens. Deze informatie wordt puur voor interne statistische doeleinden gebruikt. Ze stelt ons in staat om het gebruik, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de diensten op onze site te evalueren en te optimaliseren. Dit omvat in hoofdzaak informatie omtrent webgedrag, zoals informatie omtrent de manier waarop je als bezoeker de website gebruikt, (bv. browsertype, paginavertoningen, bezoektijden, enz.) verzameld via cookies en andere geautomatiseerde technologie.

2.2. Persoonlijke gegevens
Wanneer je echter gebruik wil maken van onze persoonlijke dienstverlening, bijvoorbeeld bij het maken van een reservatie, het bestellen van een product of het inschrijven voor een workshop, hebben wij jouw persoonlijke gegevens nodig. De gegevens die je invoert op de door ons ter beschikking gestelde pagina’s, worden dan bijgehouden, zodat we je kunnen contacteren. Persoonlijke gegevens kunnen in verschillende categorieën worden onderverdeeld.

 • Identiteitsgegevens (Naam, adres, woonplaats)
 • Contactgegevens (Telefoonnummer, emailadres)
 • Bedrijfsgegevens (Bedrijfsnaam, KvK, BTW)
 • Financiële gegevens (IBAN, CreditCard, PayPal, etc.)

3. Bronnen van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij met behulp van de hieronder beschreven methodes over jou verzamelen uit de volgende bronnen:

Website

 • Op de door ons beheerde website tantra-healing.be
 • E-mailberichten en andere elektronische  communicatie tussen jou en Tantra-healing.be

Offline inschrijvingsformulieren

Afgedrukte inschrijvingsformulieren en soortgelijke formulieren die wij verzamelen op evenementen en andere promoties.

Interacties met onze advertenties

Interacties met onze advertenties ( bijvoorbeeld indien u een interactie hebt met een van onze advertenties op een website van een derde partij, kan het zijn dat we informatie over deze interactie krijgen).

Gegevens van andere bronnen

Externe sociale netwerken (bv. Facebook, Google)

4. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

5. Overdracht persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen niet aan derde bedrijven doorgegeven worden. Het is echter wel mogelijk dat er een back-up gemaakt wordt van deze gegevens. Indien deze back-up gemaakt wordt, wordt er gebruik gemaakt van een server die gelokaliseerd is binnen de Europese Economische ruimte. De bedrijven die hiervoor verantwoordelijk zijn, garanderen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens. Bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, doorgegeven worden aan een derde partij die in staat voor de inning hiervan.

6. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

7. Uw keuzes m.b.t. het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Wij streven ernaar om u keuzes aan te bieden met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. De volgende mechanismen geven je de volgende controle over je persoonsgegevens:

Cookies/Vergelijkbare technologieën

Je beheert je toestemmingen via (i) ons Privacycentrum of (ii) je browser om alle of een aantal cookies/vergelijkbare technologieën te weigeren of om je te waarschuwen wanneer ze gebruikt worden.

Reclame, marketing en promoties

Als u wilt dat wij je persoonsgegevens gebruiken om onze producten of diensten te promoten, kan je dit aangeven door middel van de relevante aanvinkvakjes die je op de inschrijvings- of registratieformulieren vindt. Als je deze berichten niet meer wenst te ontvangen, kan je je vervolgens te allen tijde uitschrijven van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten door de instructies te volgen die in elk van deze berichten gegeven worden. Als j de publicitaire mededelingen niet meer wenst te ontvangen die door om het even welk communicatiemiddel gestuurd worden, zoals externe sociale netwerken, kan je je te allen tijde uitschrijven. Daartoe meldt je je aan bij de websites/apps of externe sociale netwerken en pas je je gebruikersinstellingen in je accountprofiel aan door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door ons een e-mail te sturen. Wij wijzen erop dat je, zelfs als je je uitschrijft van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten, nog altijd administratieve mededelingen van ons zal ontvangen, zoals bevestigingen van bestellingen of andere transacties, kennisgevingen over uw accountactiviteiten (bv. accountbevestigingen, wijzigingen van uw wachtwoord, enz.) en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde aankondigingen.

8. Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 a uit de AVG-wetgeving, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: dpo@tantra-healing.be.

9. Uw rechten

Als de wetgeving hierin voorziet, heb jij, je opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden het recht om toegang te krijgen tot informatie die over jou bewaard wordt, deze informatie te controleren en er een elektronische kopie van te vragen en/of de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons een e-mail te sturen naar dpo@tantra-healing.be. Je dient een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens toe te voegen. Als het verzoek door iemand anders dan jou gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in jouw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden.
Wij wijzen erop dat alle informatie voor identificatie die aan ons verstrekt wordt enkel verwerkt zal worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetten.

Aanvullende rechten (bv. wijziging, schrapping van persoonsgegevens).
Jij, je opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden kunnen (i) om de verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van je  persoonsgegevens verzoeken; (ii) zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens (ook voor direct marketing doeleinden); (iii) het gebruik en de openbaarmaking van je persoonsgegevens beperken; en (iv) je toestemming voor elk van onze gegevensverwerkingsactiviteiten intrekken.

Wij wijzen erop dat wij in bepaalde omstandigheden niet in staat zullen zijn om je persoonsgegevens te verwijderen zonder ook je gebruikersaccount te verwijderen. Mogelijk zullen wij een deel van uw persoonsgegevens moeten bijhouden nadat je om de verwijdering ervan verzocht hebt om te voldoen aan onze wettelijke of juridische verplichtingen. Mogelijk staan de geldende wetten ons ook toe om een deel van je persoonsgegevens bij te houden om te voorzien in onze bedrijfsbehoeften.

Voor zover beschikbaar heeft onze website een speciale functie waarmee je de persoonsgegevens die je verstrekt hebt, kunt herzien, bewerken en verwijderen.

Wij hopen dat wij de vragen die je mogelijk hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als je echter onbeantwoorde vragen hebt, heb je naast de mogelijkheid om ons rechtstreeks hierover te contacteren, ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Dit dient te gebeuren bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

10. Wijzigingen aan deze verklaring

Als wij de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, wijzigen, zullen wij dit privacybeleid aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en dit privacybeleid. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen aan dit privacybeleid gebeurd zijn.

[Dit Privacybeleid is tot stand gekomen op 16/11/2019]Call Now Button

VIND DE SLEUTEL TOT GELUK & LIEFDE
Met eenvoudige oplossingen die niet langer verborgen mogen blijven...

Download dit e-book nu & ontdek
 • de #1 manier om geluk te vinden in het leven (je valt van je stoel eens je doorhebt hoe eenvoudig het is)
 • welk deel van je lichaam cruciaal is in je bewustwordingsproces (meer dan 90% van de mensen heeft er nog nooit van gehoord)
 • hoe een oude traditie je helpt je toekomst in eigen handen te nemen  - vergis je niet in kracht ervan, die onweerlegbaar onderbouwd is door de wetenschap.
 • hoe je de vicieuze cirkel tussen gedachten en emoties kan doorbreken - spoiler alert: je gebruikt de energie die dit proces aanstuurt zo goed als dagelijks
 • & vooral, hoe je dit alles op een leuke manier kan doen
VERSTUREN
close-link

ONTVANG NU JE E-BOOK


 

Nu downloaden
close-link

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Als je een website bezoekt, kan het bepaalde informatie opslaan en/of opvragen via je browser, meestal in de vorm van cookies. Beheer je persoonlijke cookies hier.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de website om correct te kunnen werken en kunnen niet uitgeschakeld worden in onze systemen.

 • __stripe_mid
 • __stripe_sid
 • m

 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart
 • wp_woocommerce_session_

 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Weiger alle cookies
Aanvaard alle cookies